top of page

Market Research Group

Public·85 members

(((Živý prenos))) Podbrezová : Košice živý prenos 01.10.2023


Live prenosy. Každý deň nové live prenosy v Niké TV. Možnosť tipovať počas sledovania zápasu. Tisíce zápasov ročne. Nové možnosti zábavy v Niké.


Moravce zápas naživo 23 septembra 2023 1 | Feed The City 23. 9. 2023 — Košice živý 16 septembra 2 (Živý prenos@) Žilina Banská Bystrica Podbrezová (piatok 28. júla 2023 o 20:30 hod. Po Vybrané ... Dne�n� stretnutie sleduje 5987 div�kov. Striedanie v t�me FC Ko�ice: z ihriska odch�dza Medved, prich�dza Vasi�. Pa�inda vyp�lil bez pr�pravy a v�bec sa nejednalo o jednoduch� strelu. Popovi� sa v�ak nenechal nachyta�. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Trusa, prich�dza Veselovsk�, z ihriska odch�dza Krstovi�, prich�dza Niarchos. Zahrali sme teda e�te jeden, ale z neho u� nechumelilo. Vybojovali sme aj roh. Ramadan loptu mieril na bli��iu �r� a aj ke� sme sa tam hne� nepresadili, tak sme si loptu podr�ali, �tip�avo vyp�lil pod brvno Andzouana a Kira mal �o robi�, aby neinkasoval piatykr�t. GOOOOOOOL! K rozohr�vke priameho kopu sa netradi�ne postavil Krstovi�, ale to nebolo najmen�ou chybou. �vodn� v�kop patril n�mu celku. Na�e klubov� legendy Pavol Di�a a Tibor Szaban oslavuj� kr�snych 60 rokov. Dostali pam�tn� dresy a poctili n�s �vodn�m v�kopom. V�etko dobr� prajeme. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem priamo z kr�snej MOL Ar�ny, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na z�pas. Na�i hr��i v tradi�nej �lto-modrej kombin�cii a hostia v bielych dresoch. Cie� v dne�nom stretnut� je z na�ej strany �plne jasn�. Chcem od�ini� vypadnutie z konferen�nej ligy a rovnako rem�zu z Michaloviec. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec a po z�vere�nom hvizde sa radujeme z divok�ho, ale jasn�ho v�azstva 5:2! Dnes sme nov��ikovi s��a�e udelili tvrd� lekcie futbalu z najvy��ej s��a�e a z�rove� sme si napravili chu� po nevydarenom �vode sez�ne. Ver�me, �e to u� p�jde len takto v pozit�vnom duchu. Po prvom ne�spe�nom pokuse sme to na druh�kr�t dok�zali. [tv@] B. Bystrica : Podbrezová naživo 28/07/2023 28. 7. 2023 — [živý prenos>] Z. LIVE STREAM zo zápasu Banská Bystrica - Podbrezová (II. liga)FC Košice je nová značka na slovenskom futbalovom poli a my ... (ŽIVÉ VYSIELANIE TV-) Podbrezová Košice živý prenos 1 októbr pred 2 hodinami — (ŽIVÉ VYSIELANIE TV-) Podbrezová Košice živý prenos 1 októbra 2023. 20. 8. 2023 — (živý prenos@) Spartak Trnava Podbrezová živý 20 augusta 2023 ... (((ŠPORT<))) Železiarne Podbrezová Košice živý prenos pred 2 hodinami — Železiarne Podbrezová – ViOn. [[tv [[Živé vysielanie TV@@@]] FC Košice Žilina živý prenos 19 2023Finálový turnaj WU19 o majstra SR 2022 Aký je zápasový program FC Košice? ... Košice, priamy prenos TV Dajto. 9. kolo - 01.10.2023 (nedeľa) 17:30: FK Železiarne Podbrezová - FC Košice, priamy prenos TV Dajto. 10. kolo - 07.10.2023 ... Košice naživo 1 októb | RMSI 2023 Group pred 2 hodinami — [živý prenos=] Železiarne Podbrezová : Košice naživo 1 októbra 2023 pred 3 hodinami — Online prenos zo zápasu Niké ligy: FK Železiarne ... (živý prenos@) Spartak Trnava Podbrezová živý 20 20. 8. 2023 — (živý prenos@) Spartak Trnava Podbrezová živý 20 augusta 2023 23. 5. 2023 — [POZERAŤ ONLINE! ] Spartak Trnava: FK DAC živý 23 apríla Spartak ... Diskusia: LIVE prenos: Michalovce - Podbrezová 23. 9. 2023 — 4. Poprad, 3, 11:8, 6. 5. Košice, 3, 11:9, 6. 6. Trenčín, 3, 12:12, 6. Futbal live - Športový TV program - Sportnet pred 12 hodinami — Dnes nie je na programe ani jeden priamy prenos. Zajtra 30.9. tvcom.cz 1.10. Podbrezová - Košice, Futbal (muži), Niké liga, 9. kolo. Pripomenúť. O2TV ... Pinto vysunul Z�hradn�ka tak�m sp�sobom, �e sa ocitol �plne osamoten� v samostatnom n�jazde. Zakon�il tak suver�nne a chladnokrvne, ako keby sa tak dialo z�pas, �o z�pas. Ko�iciam sa podaril �estn� g�l. Pa�inda par�dnou prihr�vkou do �toku zavelil Sovi�ovi, ten v e�te lep�ej poz�cii na�iel Va�i�a, ktor� poslal loptu popod Popovi�ove nohy. K��er sa pobral zl�m smerom k na�ej br�nke, bol odzbrojen� a v�aka tomu sa hostia dostali rovno k dvom nebezpe�n�m zakon�eniam. Qose aj Mizer�k v�ak nena�li recept na to ako prekona� n�ho g�lmana. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Dimun, prich�dza Kalm�r, z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Z�hradn�k. Novic na ihrisku Vasi� sa u� dostal aj k streleckej pr�le�itosti, ale mieril slep�mi n�bojmi. K��er sa zauj�mavou prihr�vkou sna�il vysun�� do �estn�stky Ramadana. Ch�bal mu v�ak asi krok. Hostia sa po inkasovanom g�le nevzdali. Vybojovali si priamy kop, pri ktorom Fa�ko na�iel mimo pokutov�ho �zemia nabiehaj�ceho Pa�indu. N� b�val� hr�� pri strele z prvej nemieril presne. Prava�ku si tentokr�t vysk��al Pinto, ale z ve�kej vzdialenosti nemieril presne. V�born� �tart do stretnutia a presne to sme potrebovali po n�ro�nom �vode ro�n�ka. GOOOOOOOL a sme vo veden�! Rohov� kop zahral Gavri�, lopta trestuhodne presvi��ala celou �estn�stkou, aby ju Brunneti poslal sp� na �plne osamoten�ho Krstovi�a pred pr�zdnou br�nkou. R�chlu kontru rozbehli Ramadan s Gavri�om a v�sledkom je vybojovan� roh. Hra je preru�en� pre o�etrovanie Gallovi�a. Mal by v�ak by� v poriadku. Na�i fan��ikovia zase pri n�stupe hr��ov prichystali zauj�mav� choreografiu. Op� sa od nich te��me na skvel� atmosf�ru. Zahrali sme rovno dve �tandardky. Po druhej Gravri� na�iel v �estn�stke Krstovi�a, ale od jeho hlavi�ky lopta skon�ila mimo ihriska. Stretnutie sa pr�ve za�alo. Ramadan zahral priamy kop, ktor�m na�iel Krstovi�a. N� ostrostrelec v�ak v n�ro�nej poz�cii nedok�zal posla� dostato�ne razantn� hlavi�ku. Na druhej strane vyp�lil Pa�inda, ale jeho pokus sa medzi tri �rde nezmestil. Z host� si pomaly, ale isto rob�me trhac� kalend�r. Aj teraz sme sa p���ali do �toku, ale lopta nakoniec skon�ila mimo hraciu plochu. GOOOOOOOOL, presne toto sme potrebovali. Fant�zia, u� vyhr�vame o 3 g�ly! Navr�tilec Herc par�dne vysunul do samostatn�ho n�jazdu Ramadana, ktor� loptu zo�i-vo�i Kirovi chladnokrvne poslal za jeho chrb�t. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Risvanis). Risvanis mohol do samostatn�ho n�jazdu vysun�� rovno dvoch hr��ov, ale kolmica sa mu nevydarila pod�a predst�v. Zastihla n�s men�ia kr�za, no pevne ver�me, �e pred na�imi fan��ikmi ju po�leme do zabudnutia. Proti h��evnat�mu nov��ikovi n�s ne�ak� ni� �ahk�, no kvalitu na trojbodov� z�pis ur�ite m�me. Najvy��ia s��a� sa do Ko��c vr�tila po �smich rokoch, ale u� pod novovytvoren�m klubom FC Ko�ice. V�az druhej najvy��ej s��a�e u� kvalitn� k�der vhodne doplnil, a tak to vyzer�, �e by z �aleka nemusel hra� druh� husle ani medzi elitou. To je ono. �lt� karta pre t�m FC Ko�ice (Tur��k). �lt� karta pre t�m FC Ko�ice (Duda st. � asistent tr�nera). �lt� karta pre t�m FC Ko�ice (Mizer�k). Klubov� lek�r Zsolt Fegyveres zdvihnut�m prstom avizuje, �e je v�etko v poriadku. My z toho zase m�me ve�k� rados�. Na ihrisko sa posadil Krstovi�. Sn�� sa nejedn� o ni� v�ne. [[živý prenos#]] Podbrezová : Skalica zápas naživo 15 septem kolo: FC Košice - FK Dubnica nad Váhom8. kolo: KFC Komárno - MŠK Námestovo8. liga 2021/2022 27. kolo: MFK Skalica - MŠK Žilina B1. 2. liga 2021/2022 4. kolo ... [živý šport@@] Podbrezová Košice zápas naživo 01.10.2023 pred 2 hodinami — [živý šport@@] Podbrezová Košice zápas naživo 01.10.2023 Všetkých priaznivcov dobrého futbalu, ktorý si chcú prísť pozrieť zápas naživo ... [POZERAŤ ONLINE=] Žilina B. Bystrica živý prenos 16 16. 9. 2023 — Slavia Praha – FK Železiarne Podbrezová 4:1Žilina živý prenos 6 aug Košice. 5.5.2023 10:42. 2.liga 2022/2023 27.kolo: FC Petržalka - MŠK ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page